Förpackningssystem

Som repre­sen­tan­ter till det tys­ka före­ta­get Poly­pack GmbH & Co kan vi även erbju­da kom­plet­ta lös­ning­ar för skyd­dan­de för­pack­ning­ar av häng­an­de kon­fek­tion. Poly­pack har maski­ner för alla behov och har byggt till­för­lit­li­ga maski­ner sedan 1967.
För mer infor­ma­tion se län­ken till höger.
polypack