Våra produkter är samlade under fyra olika affärsområden. Se vidare under respektive flik för aktuellt affärsområde.

Trolleysystem

System för hängande gods, där hantering sker med någon form av sammanhållande vagn (Trolley), där varje vagn innehåller en eller flera exemplar av produkten.

Singlesystem

System för hängande gods, där behovet är att hantera singelgods, exempelvis kläder på galge.

Hyllsystem

Hyllställ för statisk lagring. Allt från minsta arkivhyllan upp till stora pallställ.

Finisherings-/Förpackningssystem

Representant för de två tyska företagen Veit GmbH och Polypack GmbH & Co.