Singelsystemet är framtaget för att optimera logistiska lagerlösningar, på ett ergonomiskt sätt, för hängande singelgods genom hela processen. Systemet är lätt att installera, kräver minimalt med underhåll och har en hög kapacitet utan komplicerad styrning.
Systemet är väldigt flexibelt och möjliggör specialanpassade lösningar för varje kunds behov, från det lilla lagret som drivs manuellt till stora lokaler med behov av hel- och/eller halvautomatiska processer.
Singelsystemet är idealt vid hantering av individuella plagg och kan naturligtvis också förenas med olika maskiner och arbetsstationer som behövs vid denna hantering som t.ex. uppackning, finishering, inplastning och märkning.
Olika kunder ställer olika krav på lösningar. Vi har lösningar som täcker de flesta behov.

Manuella system

Det manuella systemet består vanligtvis av en glidskena kombinerat med en enkel glidyta inklusive alla nödvändiga komponenter, såsom växlar, konsoler samt på- och avlastningsstationer.
Systemet är främst utvecklat för att hantera enskilda eller sammanhållande klädesplagg i arbetsytor. Hängarna kan lätt förflyttas för hand och hela systemet är ergonomiskt anpassat för användaren.

Semiautomatiska system

Det semiautomatiska systemet består oftast av glidskena i kombination med TX200AC , TX200FD och TX200S transportörer.
Systemet används vanligtvis för att mata och tömma finisheringstunnlar, plastmaskiner samt transportera gods mellan olika typer av arbetsstationer samt mellan olika nivåer.

Automatiska system

Det fullständigt automatiska systemet består vanligtvis av TX200S, TX200FD och TX200AC transportörer. Transportören matas då per automatik. Systemet används oftast till att få alla plagg i ett automatiskt flöde från ankomst, hantering, sortering och slutligen utleverans.
Programvaran till materialflödessystemet styr alla processer inom hela systemet och kan kopplas till existerande WMS (Warehouse Management System).