Trolleysystemet som funnits sedan 1976, är framtaget för att optimera logistiska lagerlösningar, på ett ergonomiskt sätt, för hängande gods. Hanteringen sker ofta med någon form av sammanhållande vagn (trolley), där varje vagn innehåller en eller flera exemplar av produkten som t.ex. konfektion, möbler, plastprodukter etc.

Systemet är väldigt flexibelt och pålitligt och möjliggör kundanpassade logistiska lösningar från det lilla manuella lagret till hel- och/eller halvautomatiska lagerlokaler i flera våningar.
Olika kunder ställer olika krav på lösningar. Vi har lösningar som täcker de flesta behov.

Manuella system

Det manuella systemet som huvudsakligen är ett transport- och lagersystem, är uppbyggt av Transportex baskomponenter. Detta flexibla bassystem gör det möjligt att erbjuda varje kund en individuellt anpassad och optimerad lösning och kan expanderas i den takt som kunden önskar.

Det manuella systemet med dess låga investeringskostnad är ergonomiskt anpassat för personalen och kräver minimalt med underhåll som in sin tur eliminerar kostsamma produktionsstopp.

Semiautomatiska system

Genom att integrera Transportex transportörer i det manuella systemet kan också kapaciteten och hanteringen av hängande gods utökas allt efter kundens önskemål.

Det semiautomatiska systemet med transportörerna hjälper oss att transportera gods från A till B exempelvis vertikalt upp- och ned till ett entresolplan. Vid varje projektering diskuteras grad av automatik för att klara av kundens krav i kombination med den mest kostnadseffektiva lösningen.

Systemet är byggt för att klara maximal drift dygnet runt och med en design som är enkel och funktionell med minimalt antal rörliga delar som i övrigt endast ger en låg ljudnivå. Detta medför att man får ett tillförlitligt system med låga drifts- och servicekostnader.

Automatiska system

Det fullständigt automatiska systemet består vanligtvis av transportörer kombinerat med styrda växlar till vald destination. Transportören matas då per automatik. Systemet används till att få godset i ett automatiskt flöde från ankomst, buffertering, sortering och slutligen utleverans.