Transportex har sedan 1976 arbetat med logistiklösningar för lager och butiker.

Sedan 1991 har Transportex sitt säte och huvudkontor i Kungsbacka ca 20 km söder om Göteborg. Marknadsområdet är i huvudsak Europa. Kundkontakt och service sköts i de flesta fall via representanter i flera europeiska länder.

Genom åren har vi lärt oss att det kunderna behöver är flexibla, pålitliga och enkla produkter. Från det lilla, manuella lagret till anläggningen med höga krav på kapacitet och automatik. För en optimal lösning behövs det rätt produkter kombinerat med rätt flödestänkande. Transportex har stor erfarenhet av detta och våra tjänster innefattar alltifrån projektering och konstruktion till färdig installation.

Historiskt har konfektionsindustrin varit vår dominerande kundkategori. Kundkretsen har senare vidgats till även andra branscher, där vi också nått mycket goda resultat. Förutom att ha bra produkter till rätt pris krävs att vi hanterar våra kunder på bästa sätt och vi ser fram emot att möta både befintliga och nya kunder i hela Europa.

Förutom egna lösningar för hängande gods är vi också generalagent för ett mycket flexibelt hyllsystem. Detta erbjuder vi, via vårt återförsäljarnät, till industrin i allmänhet.

Transportex mål är att vara marknadsledande i Skandinavien samt väl etablerade i övriga Europa på logistiska lösningar för företag med behov av såväl hängande som för packade produkter.

Varmt välkommen in på vår hemsida för att se vad vi kan hjälpa just dig som kund med.

VÅRA LEDSTJÄRNOR ÄR:
OSLAGBART PRIS, PRESTANDA, TILLFÖRLITLIGHET OCH FLEXIBILITET